Decizii RIL 2 si 3/2012

Versiune gata de tipărireVersiune gata de tipărire

Notă, 02 mai 2012

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a pronunţat două RIL-uri penale, în complet specializat, în şedinţa din 12 martie 2012.

Dec. 3/2012, de admitere a recursului, publicată în M.Of., nr. 281, 27 aprilie 2012, potrivit dispozitivului căreia "În cazul în care printr-o hotărâre penală străină s-a dispus atât condamnarea la pedeapsa închisorii, cât şi condamnarea la pedeapsa amenzii, instanţa de judecată, sesizată în scopul recunoaşterii hotărârii penale străine de condamnare în integralitatea ei şi al transferării persoanei condamnate, se pronunţă atât cu privire la transferarea persoanei condamnate în vederea executării pedepsei privative de libertate, cât şi cu privire la executarea pedepsei amenzii aplicată prin hotărârea penală străină de condamnare."

Dec. 2/2012, de admitere a recursului, publicată în M.Of., nr. 281, 27 aprilie 2012, potrivit dispozitivului căreia " Transmiterea directă a mandatului european de arestare emis de autorităţile române către autorităţile judiciare ale altui stat membru, pe teritoriul căruia a fost localizată persoana, indiferent dacă aceasta este sau nu arestată provizoriu în vederea predării, are efect de întrerupere a prescripţiei executării pedepsei. Nu produce efect întreruptiv de prescripţie transmiterea mandatului european de arestare prin difuzare. "


Niciun vot inca