Mandatul european de arestare

 

Prim-Plan

ATLAS M.E.A.! (Atlasul, în limba engleză, al Autorităţilor Judiciare din UE , emitente sau de executare)

Declaraţiile României cu privire la Decizia-Cadru 2002/584/JAI (link extern în limba română)

Legea 302/2004, modificată prin Legea 224/2006, ce transpune Decizia-Cadru (link extern în limba română)

Implementarea MEA, Studiu Oficial, ianuarie 2009 (link extern în limba engleză)

Despre Reteaua MEA (EAW Network - link extern în limba engleză)


M.E.A. în faţa jurisdicţiilor constituţionale

POLONIA - Tribunalul Constituţional >> Decizia din 27 aprilie 2005 (link în limba engleză)

Tribunalul Constituţional decide că predarea unui cetăţean polonez, subiect al MEA este neconstituţională.


CIPRU - Curtea Supremă >> Decizia din 7 noiembrie 2005 (link în limba engleză)

CIPRU - Curtea Supremă >> Decizia din 7 noiembrie 2005 (link către CSC, în limba engleză)

Curtea Supremă a Ciprului decide că Deciziile-Cadru nu se aplică direct, iar MEA nu se pot executa contra cetăţenilor ciprioţi, chiar având dublă cetățenie, decât după modificarea Constituţiei (care a avut loc la 28 iulie 2006).


M.E.A. în legislatii străine

SPANIA - Legea M.E.A. 3/ 14 martie 2003 (link extern în limba spaniolă)

Niciun vot inca